کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع دامداران در شهرهای مختلف

جمعی از دامداران خراسان، اصفهان و یزد روز دوشنبه ۲۵ بهمن ماه، در اعتراض به کمبود و گرانی نهاده‌های دامی اعتصاب کردند.

دامداران می‌گویند از این وضعیت صبرشان به سر رسیده ‌است. کمبود و گرانی‌ نهاده‌های دامی بسیاری از دامداران را به ورشکستگی کشانده است. یکی از دامداران در اصفهان در می‌گوید: دامداران حاضر به فروش دام‌های خود نیستند. این اعتصاب می‌رود که به بسیاری از شهرهای ایران گسترش یابد