کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع داروسازان در تهران

روز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت، جمعی از داروسازان کشور، در مقابل ساختمان سازمان غذا و دارو واقع در تهران، دست به تجمع اعتراضی زدند.

بر اساس گزارش منتشر شده، داروسازان معترض از دلایل برگزاری این تجمع را «عدم تعیین حقوق‌های پایین توسط انجمن داروخانه‌داران، وضعیت بد معیشتی آنها و همچنین موج مهاجرت داروسازان به خاطر حقوق‌های پایین انجمن» عنوان کرده اند. داروسازان همچنین نسبت به برگزار نشدن انتخابات انجمن داروسازان توسط انجمن داروسازان اعتراض کردند. آنها گفتند: نزدیک به دو سال است که انجمن به بهانه‌های مختلف انتخابات انجمن را برگزار نکرده است و  با تصویب قوانین مطلوب خود به نظام سلامت کشور آسیب‌ می‌زنند.