کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع خریداران مسکن ملی در ساوه

شماری از خریداران مسکن ملی در ساوه روز چهارشنبه ۱۱ مردادماه، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان فرمانداری این شهر دست به تجمع زدند.

بر اساس گزارش منتشر شده،، تجمع این شهروندان در اعتراض به عدم تحویل مسکن های آنها (مسکن ملی) بعد از گذشت چهار سال از زمان ثبت نام توسط آنها، صورت گرفته است. گفتنی است  این تجمع به دنبال اعلام واریزی جدید و قرارداد‌های اعلامی از سوی راه و شهرسازی شکل افتاد. متقاضیان می گویند ۲۰۰ میلیون تومان دیگر، خارج از توان آنهاست و باید راه و شهرسازی در مفاد قرارداد تجدید نظر کند