کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع خریداران اراضی مسکونی مقابل فرمانداری بروجرد

شماری از خریداران اراضی مسکونی که زمین‌های خود را در سال ۱۳۸۲ خریداری و هزینه آن را پرداخت کرده‌اند،روز شنبه 29 اردیبهشت ماه در اعتراض به درخواست تعاونی برای دریافت هزینه کارشناسی تجمع کردند.

معترضان میگویند که تعاونی مدعی شده که باید هزینه کارشناسی به ازای هر متر سه میلیون تومان پرداخت شود تا زمین‌ها به خریداران تحویل گردد.طبق گفته‌های تجمع‌کنندگان،به این ترتیب هر کدام باید مبلغ ششصد میلیون تومان بپردازند تا مالک زمین‌ها شوند.گفته میشود که تعاونی پیشتر اقدام به تصرف و غصب زمین دیوارکشی شده معترضان نمودند که شرح آن در سوابق حقوقی و آرای صادره در محکومیت این زمین‌خوران موجود است.