کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع خدمتگزاران و سرایدران مدارس در اصفهان

روز پنجشنبه ۲۰ آبان‌ماه، همزمان با تجمع معلمان و فرهنگیان، شماری از سرایدران اصفهان، در مقابل ساختمان اداره کل آموزش و پرورش این استان تجمع کردند.

تجمع سرایداران در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان صورت گرفته است. از جمله ی مطالبات آنها می توان به، افزایش حقوق متناسب با خط فقر، اجرای طرح رتبه بندی نیروهای خدماتی، برقراری حق سرایداری، اضافه کار و حق لباس و حق مسکن اشاره کرد.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش سراسری در ایران

komalah

تجمع اعتراضی کارگران کسری پلیمر

komalah

تداوم اعتراضات و افزایش جو امنیتی در شهرهای مختلف

komalah

حضور گسترده دانشجویان در هجدهمین روز از اعتراضات

komalah

تجمع کارگران قدیمی کارخانه قند یاسوج

komalah

افزایش شمار اعدام شدگان زندان وکیل آباد مشهد

komalah