کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع خانواده ۴ زندانی محکوم به اعدام در مقابل زندان دستگرد اصفهان

خانواده های ۴ زندانی محکوم به اعدام که برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند، روز پنجشنبه 20 اردیبهشت ماه، در مقابل زندان دستگرد اصفهان تجمع کردند.

هویت این زندانیان “مصطفی آقامحمدی،  مسعود استکی، جعفر حسین زاده و مجید رضایی” اهل اصفهان هستند.  لازم به ذکر است که دوشنبه شب ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، هنگامی که مامورین زندان دستگرد اصفهان برای انتقال چهار زندانی جهت اجرای حکم اعدام به انفرادی اقدام کردند، سایر زندانیان در اعتراض به اجرای احکام ضدانسانی اعدام اقدام به شورش کردند.