کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع خانواده ها و بستگان زندانیان محکوم به اعدام در تهران

روز شنبه ۲۴ دی ماه، تعدادی از خانواده ها و بستگان زندانیان محکوم به اعدام در تهران مقابل ساختمان قوه قضاییه دست به تجمع اعتراضی زدند.

خانواده های زندانیان محکوم به اعدام زندان های قزلحصار و زندان مرکزی کرج، با در دست داشتن پلاکاردهایی با محتوای “اعدام نکنید” و سر دادن شعارهایی، خواستار توقف اجرای حکم اعدام نزدیکانشان شدند.لازم به ذکر است پیشتر نیز این شهروندان مقابل ساختمان قوه قضاییه دست به تجمع اعتراضی زده بودند.

پست های مرتبط این دسته

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-

انتشار بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان

-

تجمع مالباختگان شرکت مفتاح رهنورد

-

تایید کردن حمله به تاسیسات مهمات‌ سازی در اصفهان

-

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

-

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-