کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع خانواده های دانش آموزان در شهرهای مختلف

 

روز شنبه 13اسفند ماه، خانواده های تعدادی از دانش آموزان در شهرهای تهران، رشت، اصفهان و کرمانشاه در اعتراض به مسمومیت کودکانشان در مدارس، دست به تجمع زدند.

شهروندان معترض در تهران در مقابل اداره های آموزش پرورش منطقه یک و پنج و در یکی از خیابان های اطراف وزارت آموزش و پرورش و در رشت، اصفهان و کرمانشاه نیز در مقابل اداره آموزش پرورش این شهر ها دست به تجمع زدند. سریال مسمومیت دانش آموزان مدارس کشور علی الخصوص در قم و بروجرد از هفته های اخیر آغاز و کماکان ادامه دارد. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مسمومیت دانش آموزان در مدارس را “عمدی” عنوان کرد و معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در این خصوص گفت: “این اقدامات توسط برخی از افراد با هدف تعطیلی تمامی مدارس، به خصوص مدارس دخترانه صورت گرفته است.” محمد تقی فاضل میبدی، استاد دانشگاه و حوزه “جریان های مذهبی” را مسئول مسمومیت های سریالی دانش آموزان در مدارس عنوان کرد و دادستان کل کشور هم گفته بود که احتمالا این اتفاقات “عمدی” است.