کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع خانواده های جانباختگان معترض بر سر مزار فرزاندانشان

تجمع خانواده های جانباختگان معترض بر سر مزار فرزندانشان

روز پنج شنبه ۱۸ اسفند ماه خانواده های جمعی از جانباختگان انقلاب ژینا در شهر های مختلف بر سر مزار فرزاندانشان حضور پیداکردند.

برپایه گزارشات دریافت شده روز پنجشنبه خانواده کیان پیر فلک کودک جانباخته در خیزش اخیر،با حضور گسترده و باشکوه مردم ایذه،مراسم یادبود بر سرمزار فرزندشان برگزار کردند.همچنان خانواده “فایق مام قادری” که ۱۸ آبان ماه در بیمارستان ارومیه جان خود را از دست داده بود،بر سر مزار ایشان  در مهاباد حضور پیدا کردند. مراسم تولد “دنیا فرهادی” دانشجوی معترض خیزش سراسری نیز روز پنج شنبه بر سر مزارش در ایذه برگزار گردید.