کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع خانواده دانش آموزان مسموم شده در آمل

روز پنجشنبه ۲۴ فروردین ماه،جمعی از خانواده های دانش آموزان مسموم شده در اعتراض به نبود امنیت فرزندانشان،در آمل تجمع اعتراضی برگزار کردند.

پس از چندین حمله شیمیایی رژیم به مدارس دخترانه آمل و انتقال دانش آموزان مدارس این شهر به مراکز درمانی،خانواده های دانش آموزان با تجمع در مقابل آموزش و پرورش تجمع اعتراضی برپا کردند.معترضان خواستار پاسخگویی مسئولان نظام و تامین امنیت فرزندان خود شدند