کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع خانواده بازداشت شدگان مقابل زندان اوین

بنابر گزارش نهادهای مدافع حقوق بشر روز یکشنبه  6 آذرماه  تعدادی از خانواده بازداشت شدگان خیزش انقلابی اخیر، با تجمع مقابل زندان اوین خواستار آزادی عزیزان دربند خود شدند.

برپایه این گزارش زندانیان در صدها زندان و بازداشتگاه ها رسمی و یا بی نام و نشان محبوس و تحت شرایط بسیار بد نگهداری می شوند. برخی گزارش ها حاکی است بسیاری از زندانیان در حالی که هنوز گلوله های ماموران سرکوب را در بدن خود دارند دوران سختی را در زندان ها می گذرانند و هیچ گونه اقدامی برای بهبود جراحات آن ها صورت نمی گیرد. زندان اوین تهران محل بازداشت تعداد نامعلومی از معترضان است و هر روز خانواده ها ساعت ها در برابر آن تجمع می یابند و غالبا پاسخ قانع کننده ای نسبت به وضع زندانیان خود دریافت نمی کنند.