کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع خانواده بازداشت‌شدگان مقابل زندان اوین

شماری از خانواده بازداشت شدگان اعتراضات اخیر، روز یکشنبه 3 مهر ماه با برگزاری تجمعی مقابل زندان اوین خواهان شفاف‌سازی درباره سرنوشت عزیزان خود شدند.

در پی اعتراضات چند روز اخیر در شهرهای مختلف ایران و دستگیری تعداد زیادی از معترضان توسط نیروهای سرکوبگر رژیم و بی خبری از سرنوشت آنها تعدادی از خانواده های معترضین بازداشت شده در مقابل زندان اوین تجمع کردند. در جریان این تجمع مسئولان زندان بدون ارائه هیچ پاسخی آنها را با تهدید و زور متفرق کردند.

پست های مرتبط این دسته

تجمع دانشجویان در شهر های مختلف

-

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی

-

تجمع  اعتراضی پرستاران در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-

زخمی شدن 8کارگر در یزد

-

فراخوان برای پیوستن به اعتراض و اعتصاب روزهای آینده

-

درخواست لغو احکام انضباطی دانشجویان معترض دانشگاه گیلان

-