کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

تجمع حواله‌داران شرکت سایپا دیزل‌

شماری از مالباختگان و‌ حواله‌داران شرکت سایپا دیزل‌ روز یکشنبه ۲۱ شهریور ماه، در اعتراض عدم تحویل کامیون‌های ثبت‌نامی، مقابل دفتر مرکزی این شرکت تجمع کردند.

معترضان در سال ۱۳۹۵ در طرح ساماندهی و تعویض خودروهای فرسوده ثبت‌نام کرده بودند و قرار بود سال ۹۶ خوردروهایشان تحویل داده شود، که تا کنون خواسته هایشان بدون جواب مانده است.

پست های مرتبط این دسته

اخطار سازمان ملل متحد نسبت به اعدام معترضان توسط رژیم ایران

-

حمایت ایرانیان خارج از کشور از مردم ایران

-

تداوم اعتراضات مردمی ایران علیه رژیم

-

گزارشی از آخرین وضعیت زندانیان زندان اوین

-

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

-

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

-