کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع حامیان حیوانات در تهران

 

روز یکشنبه  6 مرداد ماه جمعی  از حامیان حقوق حیوانات در مقابل استانداری تهران واقع در میدان آرژانتین در اعتراض به کشتار سگ ها در اخترآباد دست به تجمع زدند.

به گفته شاهدان عینی نیروهای انتظامی با یورش به این تجمع، آن را به خشونت کشانده و تعدادی از شرکت‌کنندگان را بازداشت کردند. گفته می‌شود که این افراد ساعاتی بعد، پس از دادن تعهد آزاد شدند. گفتنی است تجمع این شهروندان در اعتراض به جمع‌آوری و رها کردن سگ‌ها در اخترآباد و کشتار شماری از آنها توسط شهرداری بوده است.