کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع جوانان جویای کار منطقه ساریگل

روز شنبه 6 اسفند ماه شماری از جوانان جویای کار در منطقه ساریگل شهرستان اسفراین با برپایی تجمعمی خواستار کار در معدن سرب و روی آلبلاغ شدند.

بعد از ممنوعیت استخراج معدن سرب و روی روستای آلبلاغ، جوانان جویای کار منطقه «ساریگل» واقع در شهرستان اسفراین در استان خراسان شمالی، خواستار شروع به کار و اشتغال بومی‌ها در این واحد معدنی شدند. یکی از این جوانان جویای کار با بیان اینکه معدن سرب و روی روستای آلبلاغ تنها منبع اشتغال جوانان بومی منطقه «ساریگل» است، می گوید قرار شد این واحد معدنی بعد از کسب مجوزهای قانونی با ایجاد یک تعاونی شروع به کار کرده و حدود ۱۰۰ کارگر جذب کار شوند. ولی تاکنون و علیرغم پیگیرهای مردم این منطقه هیچ مقام مسئولی پاسخگوی آنها نبوده است.