کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع جوانان جویای کار مقابل کشت و صنعت هفت تپه

روز شنبه 5 خردادماه جمعی از شهروندان جویای کار در مقابل مجتمع کشت و صنعت هفت تپه تجمع کرده و خواستار اشتغال جوانان بومی شدند.

حدودا ۲۰نفر از جوانان جویای کار هفت تپه برای ۲۴ روز متوالی مقابل مجتمع کشت و صنعت هفت تپه تجمع کرده و خواستار پاسخگویی مسئولان این شرکت در ارتباط با اشتغال جوانان بومی شدند.این جوانان پلاکاردهایی خطاب به مدیر عامل نیشکر هفت تپه در دست داشتند که در آن خواهانِ اشتغال در مجتمع کشت وصنعت هفت تپه شدند. گفتنی است، شرکت نیشکر هفت تپه علارغم داشتن بزرگترین منابع نیشکر در کشور،به بهانه مشکلات مالی از جذب جوانان بومی هفت تپه خودداری می کند.