کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع جوانان جویای کار در کرمان

گروهی از جوانان جویای کار در کرمان روز دوشنبه 22 اسفند ماه با برپایی تجمعی در مقابل کارخانه فولاد راور خواستار ترسیع در راه اندازی کارخانه و به کارگیری جوانان این شهرستان شدند.

به گفته یکی از معترضان، پس از گذشت دو سال از ساخت کارخانه فولاد راور در استان کرمان، هنوز وضعیت راه‌اندازی این واحد صنعتی که قرار است زمینه اشتغال ۳۰۰ کارگر را فراهم کند، نامعلوم است. وی با بیان اینکه جوانان جوایای کار شهرستان راور منتظر شروع به کار کارخانه هستند همچنین افزود، طی چند ماه گذشته آن‌ها بارها به نهادهای مختلف دولتی در استان کرمان مراجعه کرده‌اند و خواستار مشخص شدن وضعیت کارخانه شده‌اند اما تاکنون موفق به دریافت پاسخ روشنی از سوی مسئولین نشده اند.