کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع جوانان جویای کار در ماهشهر

به گزارش منتشره روز یکشنبه ۱۶ آذر ماه شماری از جوانان جویای کار ماهشهر در اعتراض به عدم استخدام خود در در شرکت پتروشبمی کارون در مقابل این شرکت تجمع کردند.

معترضان که شمار زیادی از آنان فارغ التحصیلان دانشگاهی بودند با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار استخدام افراد بومی در این شرکت شدند.آنها میگویند علیرغم اینکه شمار زیادی از آنان در آزمون استخدامی این شرکت نمره کافی را کسب کرده اند ولی مسئولین به بهانه های واهی از استخدام آنها جلوگیری می کنند.