کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع جمعی از افراد دارای معلولیت درتهران

روز شنبه بیست و هفتم اسفند ماه جمعی از افراد دارای معلولیت جسمی مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند.

به گفته نماینده معترضان “آنها ۸ ماه با یارانه سال ۱۴۰۰ کار کرده اند و سازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت سال ۱۴۰۱ را هم پرداخت نکرده است.” به گفته این نماینده “در این مدت همچنین حق پرستاری معلولان و سایر حق و حقوق کارکنان پرداخت نشده و باید ۱۰۰ درصد بودجه بهزیستی محقق می شده که ظاهرا ۴۹ درصد آن عملی شده و ۵۱ درصد بودجه به بهزیستی داده نشده است.” گفتنی است  در پی تداوم تجمع این افراد ماموران امنیتی با یورش به تجمع‌کنندگان، برخی از آنها را مورد ضرب و جرح قرار دادند.