کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع بیماران دیستروفی مقابل نهاد ریاست جمهوری رژیم

شنبه ۲۲ مردادماه، جمعی از بیماران دیستروفی عضلانی دوشن و خانواده‌هایشان با خواست وارد شدن داروی این بیماری و توجه دولت به امور درمانی آن مقابل نهاد ریاست جمهوری رژیم دست به تجمع زدند.

همچنین معترضان با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار آن بودند که این بیماری به عنوان بیماری خاص تحت پوشش بنیاد امور بیماری‌های خاص دربیاید.  شایان ذکر است، بیماری دیستروفی عضلانی نوعی بیماری ژنتیکی پیشرونده است که عضلات بیمار دچار تحلیل و نابودی می‌شود و دارای انواع مختلفی است که دوشن شایع‌ترین نوع آن است. این بیماری می‌تواند منجر به معلولیت شدید، تضعیف دستگاه گوارش، مشکلات تنفسی، تحلیل ماهیچه‌های قلب و حتی مرگ شود.