کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع بیماران تالاسمی در زاهدان

روز چهارشنبه ۳ آذرماه، تعدادی از بیماران تالاسمی، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، دست به تجمع اعتراضی زدند.

به گفته تجمع کنندگان، به دنبال پایین آمدن کیفیت دارو بیماران تالاسمی، بسیاری از این شهروندان به لحاظ سلامت متحمل لطمه هایی شده اند. آنها خواستار حذف داروهای بی کیفیت موجود در بازار و عرضه نمونه های خارجی و با کیفیت هستند.