کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران فولاد اصفهان

فولاد اصفهان min

بازنشستگان و مستمری بگیران فولاد اصفهان روز  یکشنبه 17 بهمن ماه در ادامه اعتراضات هفتگی خود بار دیگر با برپایی تجمع نسبت به اجرا نشدن همسان سازی حقوقها  اعتراض کردند.

معترضان با تجمع در برابر صندوق بازنشستگی فولاد بر ادامه اعتراض خود تا رسیدن به خواسته‌هایشان تاکید نمودند.  به گفته آنها، افزایش ناچیز دریافتی‌ها که ناشی از اعمال نادرست قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از سوی صندوق فولاد است، منطبق با میزان تورم و هزینه‌های زندگی آنها نیست و این صندوق قصد ندارد با تامین منابع مالی این همسان‌سازی را که ۲۷ درصد نسبت به سایر صندوق‌های بازنشستگی کمتر است، اصلاح کند.