کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی

بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در شهرهای بجنورد، تبریز، رشت و اراک روز یکشنبه اول اسفند‌ماه در اعتراض به بی توجهی مقامات به خواسته هایشان مقابل اداره کل تأمین اجتماعی استانهای خود دست به تجمع زدند.

بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی نسبت به سطح نازل حقوق و مستمری‌ها ،مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترض هستند. آنها خواهان افزایش و همسان‌سازی کامل حقوق‌ها هستند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه تجمع سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی

komalah

تجمع اعتراضی تراکتورداران دزفول

komalah

اعتراض کارکنان بیمارستان پاستور مشهد

komalah

هشدار فعالان مدنی درباره شیوع گسترده سل در زندان زنان قرچک

komalah

هک سامانه‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی رژیم

komalah

تجمع اعتراضی کارگران معدن کرومیت آسمینون

komalah