کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع بازنشستگان وزارت بهداشت در تهران

تجمع بازنشستگان وزارت بهداشت در تهران 2

روز چهارشنبه 30 خرداد ماه، بازنشستگان وزارت بهداشت در اعتراض به وضعیت بد معیشتی مقابل صندوق بازنشستگی تهران تجمع کردند.

بازنشستگان وزارت بهداشت در تجمع خویش خواهان اضافه شدن حقوق بر پایه خط فقر، همسانسازی حقوق، اجرایی شدن لایحه طبقه بندی مشاغل و بیمه تکمیلی شدند.