کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع  بازنشستگان نیشکر هفت تپه در برابر اداره کار شوش

روز سه شنبه 20 اردیبهشت‌ماه، بازنشستگان نیشکر هفت تپه در چندمین تجمع خود طی یک سال گذشته در برابر اداره کار دست به اعتراض زدند.

بازنشستگان معترض می‌گویند این اداره از اجرای احکام صادره دیوان عدالت اداری در رابطه با سنوات شغلی و مرخصی ذخیره آنها خودداری می‌کند. به گفته آنها رئیس هیات تشخیص این اداره استناد به آرای عمومی دیوان عدالت اداری برای سنوات شغلی و مرخصی ذخیره را فاقد ارزش حقوقی عنوان کرده است. گفتنی است که این اداره بازنشستگان نیشکر هفت تپه را تهدید کرده است در صورت اصرار به کافی بودن مدارک شکایت می‌تواند مانع حضور برخی از شاکیان در جلسه رسیدگی شود.

پست های مرتبط این دسته

ادامه تجمع سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی

komalah

تجمع اعتراضی تراکتورداران دزفول

komalah

اعتراض کارکنان بیمارستان پاستور مشهد

komalah

هشدار فعالان مدنی درباره شیوع گسترده سل در زندان زنان قرچک

komalah

هک سامانه‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی رژیم

komalah

تجمع اعتراضی کارگران معدن کرومیت آسمینون

komalah