کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع بازنشستگان مخابرات در تهران

روز یکشنبه 9 مرداد ماه جمعی از بازنشستگان مخابرات تهران در اعتراض به بی توجهی مقامات به خواسته هایشان در خیابان “سردار جنگل” دست به تجمع زدند.

در جریان این تجمع نیروهای انتظامی خود را به محل تجمع رسانده و سعی داشتند با زور و تهدید به بازداشت، معترضان را متفرق کنند. ولی بازنشستگان معترض بی اعتنا به این تهدیدات و باسردادن شعارهای اعتراضی خواستار تحقق کلیه مطالبات معوقه و آزادی کلیه همکاران بازداشتی خود که در تجمع روز شنبه در اهواز بازداشت شده بودند، شدند.

پست های مرتبط این دسته

تداوم خیزش سراسری مردم ایران

komalah

تداوم اعتراضات مردمی در ایران

komalah

اعتصاب‌ سراسری دانشجویان و استادان ایران

komalah

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه آزمایش مرودشت

komalah

اعتراض کارگران مخابرات روستایی کشور

komalah

تجمع کارگران شهرداری نیشابور

komalah