کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

تجمع بازنشستگان فولاد البرز غربی

جمعی از بازنشستگان فولاد البرز غربی روز یکشنبه 2 خرداد ماه در اعتراض به کاهش مستمری ها و سایر مطالبات خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

بازنشستگان فولاد البرز غربی نسبت به کم کردن ۱/۵میلیون تومان از حقوق همسان‌سازی، نداشتن قرارداد بیمه‌های درمانی با تعرفه‌های درمان فولاد و عدم افزایش ٪۲۵ حقوق سال ۹۹ بازنشستگی فولاد مطابق مصوبه متناسب‌سازی دولت و آیین‌نامه فولاد معترض هستند.