کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع بازنشستگان فرهنگی در تهران

صبح روز شنبه 3 دیماه جمعی از بازنشستگان فرهنگی تهران در اعتراض به صادر نشدن احکام رتبه بندی  دست به تجمع زدند.

به گزارش منشتر شده، هنوز احکام رتبه‌بندی بازنشستگان فرهنگی صادر نشده است؛ بازنشستگان انتظار داشتند در آذرماه احکام جدید صادر شود؛ پیش از این نیز مقامات وزارت آموزش و پرورش وعده داده بودند تا پایان آذر احکام جدید صادر می‌شود. بازنشستگان فرهنگی که سال قبل بازنشست شده و هنوز پاداش پایان خدمت خود را نگرفته‌اند؛ می‌گویند: قرار بود طرح رتبه‌بندی برای بازنشستگانی که 1400 بازنشست شده‌اند تاپایان آذرماه اجرایی شود منتها هنوز محاسبات آن انجام نشده و نظام رتبه‌بندی مشخص نیست.