کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

تجمع بازنشستگان صنعت فولاد اصفهان

شماری از بازنشستگان صنعت فولاد اصفهان روز یکشنبه 2 خرداد ماه در اعتراض به روش اجرای همسان سازی در مقابل صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد در این شهر تجمع کردند.

بازنشستگان فولاد با برپایی این تجمع اهم مطالبات خود را  “اصلاح احکام همسان‌سازی و برداشتن سقف، قرارداد درمان برابر آئین نامه استخدامی و دستورالعمل‌های فولاد، پرداخت بن مطابق آئین نامه استخدامی فولاد و دیگر واحدها، پرداخت مطالبات سال ۹۱ و ۹۹، بیمه عمر و حوادث برابردیگر واحدهای فولادی و بکارگیری فرزند بازنشستگان در ذوب آهن و شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد” عنوان کردند.