کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع بازنشستگان صندوق آینده‌ساز

جمعی از بازنشستگان صندوق آینده‌ساز روز دوشنبه 7 آذر ماه برای سومین روز متوالی مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند.

بازنشستگان معترض با برپایی این تجمعات خواستار رسیدگی به افزایش قانونی مستمری‌های خود می باشند. آنها با سردادن شعار و در دست داشتن پلاکاردهایی از مقامات دولتی خواستند تا به مشکلات آنها از جمله سطح نازل مستمریهای سالیانه خود رسیدگی کنند.