کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع بازنشستگان شوش مقابل فرمانداری

بازنشستگان شوش در استان خوزستان روز دوشنبه 7 فروردین ماه بار دیگر در اعتراض به بی توجهی مقامات به خواسته هایشان مقابل فرمانداری این شهر دست به تجمع زدند.

بازنشستگان شوش درخواست دارند مستمری ۱۴۰۲ آن‌ها براساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی تعیین شود. آن‌ها همانند سایر بازنشتگان در شهرهای مختلف می‌گویند: نباید مصوبه مزدی شورایعالی کار قابلیت اجرایی پیدا کند زیرا کارگران با ۲۷ درصد افزایش مزد نمی‌توانند از پس ابتدائی ترین هزینه‌های زندگی بربیایند.