کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع بازنشستگان شرکت نیشکر هفت‌تپه

بازنشستگان سال ۹۹ و ۱۴۰۰ نیشکر هفت‌تپه روز شنبه ۲۳ بهمن ساعت ۹ صبح در اعتراض به پرداخت نشدن بخشی از سنوات شغلی خود پس از منع ورود آنها به شرکت توسط حراست، اقدام به بستن درب بهره برداری نموده و سپس در مدیریت شرکت تجمع کردند.

به گفته یکی از معترضان، این شرکت از پرداخت سنوات شغلی آنها خودداری می‌کند. این بازنشستگان در آبان‌ماه ۳ روز تجمع برگزار کردند. ولی مدیران شرکت حاضر به پرداخت سنوات و خواسته‌‌های آنها نشدند. تعداد کارگران بازنشسته سال ۹۹ نزدیک به ۱۲۰ نفر هستند که تاکنون موفق به دریافت سنوات عقب‌افتاده خود نشده‌اند. گفتنی معترضان بر ادامه اعتراض تا رسیدن به خواسته‌هایشان تاکید کرده اند.

پست های مرتبط این دسته

اعتصاب کارگران اورهال پالایشگاه نفت تهران

komalah

تجمع اعتراضی کارگران کیش چوب

komalah

اعتراض کارگران جایگاه سوخت شوش

komalah

تجمع متقاضیان مسکن ملی اهواز

komalah

اعتصاب کارکنان بانک ملی

komalah

تجمع اعتراضی مردم زلزله زده بندر چارک

komalah