کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

تجمع بازنشستگان شرکت مخابرات راه دور شیراز

جمعی از بازنشستگان شرکت مخابرات راه دور شیراز روز یکشنبه 2 خرداد ماه در اعتراض به 15 سال بلاتکلیفی خود در مقابل ساختمان استانداری این شهر، تجمع کردند.

به گفته این شهروندان، با گذشت ۱۵ سال از زمان بازنشستگی آنها همچنان مطالبات پرداخت نشده دارند. معترضان  خواستار پرداخت کلیه مطالبات معوقه و همچنین پرداخت خسارت تاخیر آن می باشند. گفتنی است در جریان این تجمع ماموران نیروی انتظامی رژیم به صفت معترضان یورش برده و آنان را مورد ضرب و شتم قرار داند.