کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع بازنشستگان شرکت مخابرات در تهران و چهارمحال و بختیاری

روز سه شنبه ۳۰ آذر ماه، شماری از بازنشستگان شرکت مخابرات همزمان با برگزاری دو تجمع یکی در مقابل وزارت ارتباطات در تهران و دیگری در چهارمحال و بختیاری در محوطه و سالن مخابرات مرکزی شهرکرد خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

آن ها از جمله مطالبات خود را اجرای کامل آیین‌نامه اجرایی شرکت مخابرات و پرداخت به موقع هزینه‌های پزشکی و دندانپزشکی و سرانه‌های رفاهی و ورزشی عنوان کردند.

پست های مرتبط این دسته

آغاز اعتصاب و اعتراض دانشجویان دانشگاه های مختلف

komalah

پیوستن کارگران “لوله سازی اهواز” به اعتراضات سراسری

komalah

پیوستن کارگران هفت تپه به اعتصابات و تجمعات مردمی

komalah

تداوم خیزش سراسری مردم ایران

komalah

تداوم اعتراضات مردمی در ایران

komalah

اعتصاب‌ سراسری دانشجویان و استادان ایران

komalah