کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع‌ بازنشستگان در یکشنبه‌های اعتراضی

بازنشستگان تامین اجتماعی چند شهر از جمله “کرمانشاه، رشت، اردبیل، اهواز، شوشتر، شوش و هفت تپه” روز یکشنبه ۲9 مرداد ماه تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند.

از جمله مطالبات بازنشستگان “ترمیم مستمری و دریافت حقوق بالاتر از خط فقر، برخورداری از خدمات درمانی رایگان، ارتقای خدمات رفاهی و اعاده‌ استقلال سازمان تامین اجتماعی” می باشد. بازنشستگان تامین اجتماعی از ماه‌ها پیش با برگزاری تجمع در روزهای یکشنبه هر هفته که به «یکشنبه‌های اعتراضی» شهرت یافته است، برای بهبود شرایط معیشتی و زندگی خود تلاش می‌کنند. همراه با این گروه ، بازنشستگان مخابرات و صنعت فولاد نیز در ماه‌های اخیر با برگزاری تجمع‌هایی، ضمن اعتراض به شرایط معیشتی خود خواستار تحقق مطالبات خود از سوی حکومت هستند.