کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع بازنشستگان در شهرهای مختلف

روز یکشنبه 5 دیماه شماری از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در شهرهای محل سکونت خود تجمع کرده و خواستار رسیدگی مقامات به خواسته هایشان شدند.

جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد در شهرهای اهواز و اصفهان در مقابل ساختمان این صندوق و در شهر دامغان نیز در مقابل دفتر امور بازنشستگی این شهر تجمع کرده وخواهان تحقق مطالبات معیشتی و حقوقی خود شدند. همچنین شماری از بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در اهواز  بار راهپیمایی در خیابان‌های این شهر نسبت به سطح نازل حقوق و مستمری‌ها ،مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود، اعتراض کردند.

پست های مرتبط این دسته

آغاز اعتصاب و اعتراض دانشجویان دانشگاه های مختلف

komalah

پیوستن کارگران “لوله سازی اهواز” به اعتراضات سراسری

komalah

پیوستن کارگران هفت تپه به اعتصابات و تجمعات مردمی

komalah

تداوم خیزش سراسری مردم ایران

komalah

تداوم اعتراضات مردمی در ایران

komalah

اعتصاب‌ سراسری دانشجویان و استادان ایران

komalah