کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع بازنشستگان در شهرهای مختلف

روز یکشنبه 16 اردیبهشت ماه بازنشستگان فولاد و تامین اجتماعی شهرهای مختلف کشور در اعتراض به عدم تحقق خواسته هایشان مجداَ دست به تجمع زدند.

بازنشستگان تامین اجتماعی که از دی ۱۴۰۱ به صورت مداوم هر هفته به خیابان آمده‌اند، روز یکشنبه در کرمانشاه، تهران و شوش به خیابان آمدند و همزمان با اعتراض به وضعیت معیشتی، خواستار پایان دادن سرکوب معلمان، کارگران و زنان شدند. در یک تجمع اعتراضی دیگر گروهی از بازنشستگان صندوق حمایت و بازنشستگی فولاد هم مقابل ساختمان این صندوق در تهران و اصفهان تجمع کردند. بازنشستگان در اصفهان با شعار «یک اختلاس رو کم کن مشکل ما رو حل کن» به حکومت بابت فساد اقتصادی کنایه زدند.