کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی گیلان و خوزستان

گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی استانهای گیلان و خوزستان روز یکنشنبه 21 آذر ماه در مقابل ساختمان این اداره در شهرهای محل سکونت خود، تجمع کردند.

معترضان که هریکشنبه دست به تجمع می زنند خواستار افزایش مستمری‌ها، پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، بهبود شرایط تامین اجتماعی، اجرای قانون همسان سازی حقوق و رسیدگی به سایر مطالبات خود می باشند.

پست های مرتبط این دسته

آغاز اعتصاب و اعتراض دانشجویان دانشگاه های مختلف

komalah

پیوستن کارگران “لوله سازی اهواز” به اعتراضات سراسری

komalah

پیوستن کارگران هفت تپه به اعتصابات و تجمعات مردمی

komalah

تداوم خیزش سراسری مردم ایران

komalah

تداوم اعتراضات مردمی در ایران

komalah

اعتصاب‌ سراسری دانشجویان و استادان ایران

komalah