کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی زنجان

روز سه شنبه ۱۰ خرداد ماه، جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی زنجان با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل اداره مدیریت و برنامه ریزی این استان خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

از جمله دلایل تجمع این بازنشستگان اعتراض به عدم تعیین تکلیف افزایش حقوق ‌‌و مستمری سال ۱۴۰۱ آنها عنوان شده است. در این تجمع معترضان با سر دادن شعارهایی در مخالفت با اجرای سیاست های عدم افزایش حقوق و مزایا و همچنین معوقات سه ماهه بازنشستگان تأمین اجتماعی از رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستار توضیح در این باره شدند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتراض کارگران آبفای آهواز

komalah

نارضایتی پرستاران شرکتی شهرهای مختلف

komalah

تجمع  اعتراضی اهالی بخش صیدون

komalah

تیراندازی ماموران رژیم به سوی سوختبران

komalah

 افزایش شمار دانشجویان بهائی محروم از تحصیل

komalah

ادامه وخامت وضعیت کرونایی در ایران

komalah