کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف

تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف 1

جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در روز چهارشنبه ۲۴ اسفند ماه در اعتراض به عدم رسیدگی مسئولان به مطالباتشان در شوش و اهواز دست به تجمع زدند.

مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی در اعتراض به شرایط نابسامان معیشتی و عدم رسیدگی مقامات به خواسته ها و مطالباتشان در مقابل اداره کل تامین اجتماعی اهواز ،راهپیمایی برپا کردند.بازنشستگان تامین اجتماعی با در دست داشتن پلاکاردها که بر روی آن مطالبات خود را نوشته بودند و سر دادن شعارهای اعتراضی خواستار توجه و اهمیت دادن مسئولان به خواسته های خود شدند.معترضان همچنین نسبت به گرانی،فقر و فساد،تورم و وضعیت دشوار معیشتی در شهرهای شوش واهواز اعتراض کردند.