کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف

جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در روز چهارشنبه ۲۴ اسفند ماه در اعتراض به عدم رسیدگی مسئولان به مطالباتشان در شوش و اهواز دست به تجمع زدند.

مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی در اعتراض به شرایط نابسامان معیشتی و عدم رسیدگی مقامات به خواسته ها و مطالباتشان در مقابل اداره کل تامین اجتماعی اهواز ،راهپیمایی برپا کردند.بازنشستگان تامین اجتماعی با در دست داشتن پلاکاردها که بر روی آن مطالبات خود را نوشته بودند و سر دادن شعارهای اعتراضی خواستار توجه و اهمیت دادن مسئولان به خواسته های خود شدند.معترضان همچنین نسبت به گرانی،فقر و فساد،تورم و وضعیت دشوار معیشتی در شهرهای شوش واهواز اعتراض کردند.