کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف

شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی روز شنبه ۱۵ مرداد ماه، در شهرهای اردبیل، اراک و اهواز دست به تجمع زدند.

تجمع بازنشستگان در اعتراض به عدم افزایش حقوق و مستمری‌ها، عدم اجرای کامل همسان‌سازی و عدم تحقق دیگر مطالبات‌شان صورت گرفته است. تجمع کنندگان با سر دادن شعارهایی از قبیل “مصوبات شورا اجرا باید گردد” و ” کارگر زندانی آزاد باید گرد” ضمن حمایت از فعالین کارگری دربند خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

پست های مرتبط این دسته

تداوم خیزش سراسری مردم ایران

komalah

تداوم اعتراضات مردمی در ایران

komalah

اعتصاب‌ سراسری دانشجویان و استادان ایران

komalah

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه آزمایش مرودشت

komalah

اعتراض کارگران مخابرات روستایی کشور

komalah

تجمع کارگران شهرداری نیشابور

komalah