کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع بازنشستگان بانک ملی مقابل شعبه مرکزی در تهران

روز دوشنبه 21 خردادماه جمعی از بازنشستگان معترض بانک ملی با برگزاری تجمعی اعتراضی خواهان اجرای همسان‌سازی حقوق،پرداخت پاداش‌ بدون تبعیض و بازگشایی دوباره کانون بازنشستگان بانک ملی شدند.

بازنشستگان معترض بانک ملی با اعتراض به بی‌توجهی دولت به حقوق بازنشستگان اعلام کردند: یکی از مشکلات بازنشستگان بانک ملی اجرا نشدن همسان‌سازی حقوق آنهاست که قرار بوده از برج 11 سال 1395 اجرا شود اما هنوز چشم اندازی برای اجرای آن وجود ندارد.تجمع کنندگان با بیان اینکه مابه‌التفاوت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بانک ملی از سال 1395 تاکنون رقم قابل توجهی شده است،تصریح کردند:همه این رقم را دریافت کرده‌اند اما هنوز به هیچ کدام از بازنشستگان این مبلغ پرداخت نشده است.