کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تجمع ایرانیان خارج کشور در محکومیت حکم اعدام در ایران

روز شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه 1403، گروهی از ایرانیان در شهرهای فرانکفورت آلمان و گوتنبرگ در سوئد، در محكومیت اعدام در ایران تجمع برگزار کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع یاد جانباختگان اعتراضات زن_زندگی_آزادی را گرامی داشتند و مخالفت خود با صدور حکم اعدام برای “توماج صالحی” را اعلام کردند. انتشار خبر صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، موج گسترده‌ای از اعتراض‌ها را به این حکم در داخل و خارج از ایران در پی داشته است. گفتنی است که شرکت‌کنندگان در این تجمعات با در دست داشتن تصاویری از “نیکا شاکرمی” و توماج صالحی” و دیگر محکومین به اعدام شعار زن_زندگی_آزادی سر دادند.