کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اپراتورهای پست های فشار قوی

 

جمعی از اپراتورهای پست‌ های فشار قوی  روز شنبه 13 اسفند ماه در مقابل ساختمان مجلس رژیم دست به تجمع زدند.

معترضان می گویند، تعیین دستمزد برای تمام کارگران کشور، چه در بخش خصوصی شاغل باشند و چه در دولت، برعهده‌ی شورایعالی کار است و نباید افزایش دستمزد کارگران دولت در لایحه بودجه مشخص شود. معترضان از نمایندگان مجلس می خواهند در بررسی نهایی بودجه در صحن، بند غیرقانونی مربوط به افزایش دستمزد کارگران دستگاه‌های اجرایی و دولتی حذف شود.