کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اپراتورهای پست فشار قوی برق تهران

جمعی از اپراتورهای پست‌های فشار قوی برقروز شنبه 2 دی ماه مقابل سازمان امور استخدامی در تهران اقدام به برگزاری تجمع کردند.

اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق، خواستار تصویب و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند؛طرحی که از سال ۹۹ در سازمان امور استخدامی معطل مانده است و به تصویب نمی‌رسد.یکی از اپراتورها می‌گوید:هر  بار به یک بهانه‌ای تصویب طرح طبقه بندی را عقب می‌اندازند؛ ۹ هزار کارگر وزارتخانه نیرو و برق مناطق کشور سال‌هاست پادرهوا مانده‌اند؛در حالیکه همه‌ی اینها مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر دارند ولی متاسفانه حقوق سیکل را می‌گیرند.به گفته وی،بایستی قانون کار در رابطه با اپراتورها که کارگر دائم وزارت نیرو هستند اجرایی شود.