کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اپراتورهای برق منطقه ای زنجان

روز پنجشنبه 13 مرداد ماه اپراتور های برق منطقه ایی زنجان در اعتراض به افزایش کمتر از ۱۰ درصدی حقوق های خود،  در برابر ساختمان مرکزی این اداره اقدام به برگزاری تجمع کردند.

یکی از معترضان در خصوص تجمع خود و همکارانش می گوید، یکی از دلایل اصلی این است که علیرغم گذشت 5 ماه از سال، ولی هنوز احکام حقوقی جدید صادر نشده است؛ بعد از تصویب ۳۸ درصدی حقوق ها، دولت یک بندی را به بودجه اضافه کرد که حقوق کارگران نباید ۱.۲ بیشتر از کارمندان باشد و این مساله موجب کاهش حقوق می‌شود. چراکه اعمال ۳۸ درصد به اضافه‌ ۱.۲ حقوق را فقط ۴ تا ۵ درصد افزایش می‌دهد. گفتنی است  طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ حقوق کارمندان براساس قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت می‌شود. اما حقوق کارگران براساس قانون کار و تصویب شورایعالی کار می‌باشد. مقامات دولتی به این ترتیب افزایش حقوق کمتر از ده درصد را برای اپراتورهای برق منطقه ای زنجان در نظر گرفته‌اند.