کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اهالی منطقه مزدک در شهرستان بویر احمد

 

بنا به گزارش منتشره، روز سه شنبه 1 مردادماه، جمعی از اهالی منطقه مزدک در شهرستان بویر احمد، در اعتراض به کمبود آب اشامیدنی و قطع مکرر آب شرب در ساختمان فرمانداری این شهرستان تجمع کردند.

بر پایه این گزارش، اهالی منطقه مزدک در شهرستان بویر احمد نسبت به قطع مکرر آب، سوختن کولرها و دستگاه‌های تصفیه آب خود معترضند. معترضان میگویند با افزیش درجه گرما و کمبود آب، مشکلات زیادی برای آنها به خصوص کودکانشان به وجود آورده است.