کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعضا انجمن صنفی فرهنگیان و بازنشستگان کرمانشاه

جمعی از اعضا انجمن صنفی فرهنگیان و بازنشستگان کرمانشاه  روز سه شنبه 14 اردیبهشت ماه در اعتراض به افزایش فشارهای امنیتی علیه معلمان، دست به تجمع زدند.

معلمان معترض با در درست داشتن پلاکارد و سردادن شعارهای اعتراضی از جمله “جای معلم زندان نیست” و “دولت خیانت می‌کند، مجلس حمایت می‌کند” خواستار آزادی معلمان دربند از جمله اسماعیل عبدی و بهبود وضعیت معیشتی خود شدند. آنها همچنین خواستار “آموزش رایگان برای همه دانش‌آموزان” و نیز “بازسازی و ایمن‌سازی مدارس” شدند.