کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعضای تعاونی کارگران امیرالمومنین پاکدشت

روز یکشنبه ۹ آذر ماه، جمعی از اعضای تعاونی کارگران امیرالمومنین پاکدشت، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل فرمانداری این شهرستان دست به تجمع اعتراضی زدند.

این شهروندان که به نیابت از چهار هزار خانواده عضو تعاونی شهرک امیرالمومنین در محل مذکور گرد هم آمدند، ضمن حمل بنرهایی، اعتراض خود را در خصوص ۱۸ سال بلاتکلیفی و انتظار برای اختصاص زمین های وعده داده شده از سوی این تعاونی بیان کردند. معترضین حاضر در تجمع، می گویند“تعویق در اختصاص این زمین ها توسط تعاونی کارگران شهرستان پاکدشت، با حمایت و پشتیبانی اداره تعاون صورت گرفته است”.