کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعضای تعاونی مسکن کارگران برق تهران

 شماری از اعضای تعاونی مسکن کارگران برق تهران روز شنبه 9 اسفند ماه در اعتراض به عدم تحویل زمنیهای خود از سوی این تعاونی، مقابل دادگستری کل استان البرز واقع در شهرستان هشتگرد تجمع کردند.

یکی از اعضای تعاونی مسکن کارگران برق تهران  در این خصوص می گوید، بیست و هفت سال پیش اقدام به خرید زمین در فاز پنج هشتگرد کرده‌اند، با این حال تعاونی قطعات موردنظر را به خریداران تحویل نداده است. به گفته معترضان، اخیرا بدون رضایت مالکان، شهرداری هشتگرد با تغییر نقشه‌هایی که در زمان خرید قطعات ترسیم شده بود، اقدام به حذف ۲ هزار قطعه زمین از نقشه‌ها کرده است. آنها افزودند: با توجه به این نقشه، قرار است به جای زمین‌ها، کمتر از ۱۶۰۰ واحد آپارتمان در ۳۸ قطعه تحویل داده شود. این در حالی است که شمار افرادی که از طریق این تعاونی اقدام به خرید زمین کرده‌اند، ۲۰ هزار نفر است.